Toepassing van de privacywetgeving

De Europese Verordening rond de “General Data Protection Regulation” (GDPR) is van toepassing op de Montgomery Club.

Dient u via de website (www.clubmontgomery.net) een kandidaatsdossier in of vraagt u naar informatie worden uw gegevens aan de Montgomery Club meegedeeld.

We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen.
De verzamelde informatie zal noch verder gegeven worden, noch geopenbaard aan wie dan ook, noch voor geld, noch gratis.

 

Bescherming- en vertrouwelijkheidsregels betreffende de persoonsgegevens van de leden

 

1. Gegevensbescherming

De gegevens van de leden die door de club worden bewaard zijn deze die de leden met hun kandidatuurstelling als lid hebben meegedeeld, i.e. voornaam en meisjesnaam, adres, telefoonnummers, email-adres, geboortedatum, nationaliteit, voornaam en naam van de echtgenoot, beroep, bijzondere interesses. Deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt in onze databank op beveiligde servers.

In de website van de Club (www.clubmontgomery.net) worden alleen de gegevens opgeslagen die noodzakelijk voor de toegang naar de ledenruimte zijn.

De persoonsgegevens worden gebruikt:

- voor het zenden van brieven en het programmablad van de Club

- voor de communicatie per e-mail met de leden in verband met de organisatie van de activiteiten

 

2. Geheimhoudingsvereisten

De persoonsgegevens worden noch verder gegeven, noch geopenbaard aan wie dan ook met uitzondering van de adresgegevens die aan de drukkerij worden meegedeeld voor het verzenden van het ledenblad.

De Club publiceert een ledenlijst (papieren versie) met de contactgegevens van zijn leden. Deze lijst wordt uitsluitend, tegen betaling, aan de leden die er om vragen, gegeven.

Ieder lid dat het verschijnen van haar gegevens in het ledenboek weigert, kan dit schriftelijk aan het secretariaat laten weten (clubmontgomery@skynet.be).

Tijdens onze activiteiten worden foto’s genomen die in het ledenblad of in de ledenruimte van de website worden gepubliceerd. Leden die niet wensen op foto’s te verschijnen, worden verzocht dit schriftelijk aan het secretariaat te melden (clubmontgomery@skynet.be).

 

3. De gegevensverwerking

De leden kunnen steeds hun persoonlijke gegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen:

- In de ledenruimte van de website

- Onderaan de wekelijkse e-mails: “Want to change how you receive these emails? you can update your preferences or unsubscribe from this list”.

Zij kunnen ook aan het secretariaat vragen om hun gegevens te wijzigen of te verwijderen, schriftelijk aan clubmontgomery@skynet.be.

De gegevens van leden die uittreden, worden uit alle lijsten verwijderd.

 

4.Privacyverklaring

Deze privacyverklaring zal aan het Reglement van Inwendige Orde worden bijgevoegd.