Hilde HEYNEN

31/03/2020 - 12:00 à 14:30 | Lunchdebatten

 

“VERGRIJZING EN DUURZAAMHEID. EEN RUIMTELIJKE LEZING“

Hilde HEYNEN, professor voor Architectuur theorie aan de KULeuven

Het Vlaamse ouderenbeleid is erop gericht ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen en door thuiszorg een verblijf in een zorginstelling te vermijden. Dit beleid zou echter wel eens haaks kunnen staan op de intenties in andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening. Vanuit die optiek moet ingezet worden op een verdichting van kernen, waar infrastructuur en voorzieningen geconcentreerd kunnen worden en waarbij de meerderheid van de mensen op wandel- of fietsafstand van deze kernen zou wonen. De babyboomgeneratie woont echter massaal in verkavelingen, waar winkels en andere voorzieningen alleen maar zeldzamer worden. De onmiddellijke omgeving maakt het ouder worden voor deze generatie dus niet bepaald gemakkelijker. De ligging van de woningen van de grijze en zilveren generatie betekent ook vaak dat formele en informele zorgnetwerken relatief grote afstanden moeten overbruggen. De vraag zal ook gesteld worden of ‘moving-in-time’ geen betere beleidsoptie zou zijn dan ‘ageing-in-place’.

Nederlandstalige voordracht

 

 

Hilde HEYNEN

 

30€ / lid
30€ / uitgenodigde

Gelieve in te loggen!

 

Terug