Jean-Marie ARKENS

03/03/2020 - 12:00 à 14:30 | Lunchdebatten

 

"DE MYTHE: HET MOOISTE VERHAAL TER WERELD"

Jean-Marie ARKENS, emeritus vrederechter in Hasselt

Of men nu zoekt naar de werkelijke historische figuur die aanleiding gaf tot een mythe, of men vorst naar de historisch-culturele voorwaarden die de mythe mogelijk maakte, eigenlijk is het voor de lezer of luisteraar van de tekst als een openbaring van zichzelf . De figuur blijft in ons geheugen gegriefd, al was het maar als afwezige, geladen met spijt. De heer Arkens zal het hebben over een boventijdelijke en transhistorische cultuurheld of archetypische enkeling... Een verhaal over een mythische figuur. Over wie het precies gaat, zullen we pas de dag zelf ontdekken indien we bereid zijn ons te laten verrassen.

Nederlandstalige voordracht

 

 

Jean-Marie ARKENS

 

30€ / lid
30€ / uitgenodigde

Gelieve in te loggen!

 

Terug