Salah ECHALLAOUI

26/03/2019 - 12:00 à 14:30 | Lunchdebatten

 

“DE ISLAM EN HET WESTEN”

Salah ECHALLAOUI, Franstalige vice-voorzitter van het Executief van de Moslims van België.

Het is van belang dat Belgische burgers met een moslim geloofsovertuiging hun godsdienst beleven in de territoriale, politieke, economische, sociale en culturele context van België en van Europa, in harmonie met de waarden van het land. Een Islam en een geloofsbeleving dienen in overeenstemming te zijn met de wetten en de fundamentele beginselen van de democratie zoals die in België functioneert. Daar hoort toe : scheiding tussen Kerk en Staat, gelijkheid man-vrouw, vrije uiting van mening en geweten…

Deze Islam zoals beleefd in België, is niet afgesneden van haar fundamentele roots. Integendeel, de culturele verscheidenheid, typerend voor de Moslims van diverse origine, is een verrijking voor de Belgische maatschappij.

De heer Echalloui is bereid een groot deel van de tijd voor te behouden voor jullie vragen over de evolutie van de Islam in ons land en in Europa.

Franstalige voordracht

 

 

Salah ECHALLAOUI

 

30€ / lid
30€ / uitgenodigde

 

Terug