Marc CROMMELINCK

28/04/2020 - 12:00 à 14:30 | Lunchdebatten

 

“DE MUSICUS IN LUTHER EN DE THEOLOOG IN BACH”

Marc CROMMELINCK, doctor in de psychologie, emeritus gewoon hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde aan de UCLouvain

Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther 95 stellingen vast op de deur van de slotkerk in Wittenberg, waarmee hij de wantoestanden in de katholieke Kerk aanklaagde, vooral de handel in de aflaten. Deze daad wordt gezien als het begin van de reformatie. Luther was ook dichter en schreef zelf melodieën. Daardoor heeft hij een enorme invloed gehad op het ontstaan en de ontwikkelingen van de reformatorische kerkmuziek, met een belangrijke plaats voor het koor, bestaande uit alle gelovigen. Luther paste de muziek toe om zijn geloofsleer te onderwijzen en te verbreiden. Twee eeuwen later zal het Johann Sebastian Bach zijn, geboren in het stadje van Eisenach, waar de reformatie stevig voet had, die de liturgische muziek tot een dan toe nooit geëvenaard niveau zal brengen. Bach werd daarbij in denken en componeren ingrijpend door Luther beïnvloed. Indien Luther theoloog was, maar ook musicus, kan men stellen dat J.S. Bach een musicus was, maar op zijn wijze ook een vurige theoloog.

Franstalige voordracht

 

 

Marc CROMMELINCK

 

35€ / lid
35€ / uitgenodigde

Gelieve in te loggen!

 

Terug