Theo FRANCKEN

24/10/2017 - 12:00 à 14:30 | Lunchdebatten

 

"DE EUROPESE MIGRATIECRISIS:  FEIT, FICTIE EN VOORUITZICHTEN"

Theo FRANCKEN, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en belast met Administratieve Vereevoudiging,

Vandaag liggen de open grenzen en ongecontroleerde massamigratie over de Balkan al twee jaar achter ons. De escalatie van 2015  is voorbij, maar de druk op onze buitengrenzen  blijft nog steeds jaar na jaar toenemen. De crisis is dus nog steeds aanwezig en een nieuwe escalatie kan niet uitgesloten worden. In deze lezing zal Staatssecretaris Theo Francken u een overzicht geven van de druk op onze buitengrenzen, met aandacht voor de factoren die daaraan ten grondslag liggen en met focus op de Zuidelijke Middellandse Zee. Daarnaast zal ook ingegaan worden op de moeilijke opdracht om een coherent Europees migratiebeleid te ontwikkelen, te midden van conflicterende visies daarover in Brussel en de Europese hoofdsteden. Afsluitend is er ruimte voor een vrije vragenronde.

Nederlandstalige voordracht

 

 

Theo FRANCKEN

 

30€ / lid
30€ / uitgenodigde

Gelieve in te loggen!

 

Terug